1. Anasayfa
  2. Teknoloji

HTML Kodları ve Anlamları


Bir önceki yazımızda “HTML nedir” sorusunu kısaca yanıtlamıştık. Bu yazımızda ise temel Html kodları ve anlamları konusuna değindik. HTML kodları veya HTML etiketleri listesini kısa bilgilendirme içeren anlamlarıyla birlikte bir tablo halinde sunduk…

Yaygın Olarak Kullanılan HTML Kodları (Etiketleri)ve Anlamları Tablosu

Aşağıdaki HTML kodları ve kısa anlamları tablosundan sonra eklediğimiz bazı basit html kodu kullanım örneklerine de göz atabilirsiniz.

HTML KODLARIANLAMLARI
<!DOCTYPE html>Belge türünü tanımlamak için kullanılır.
<html>Hiper Metin İşaretleme Dili
<head>Bir HTML belgesinin baş kısmı
<body>Bir HTML belgesinin gövde kısmı
<tittle>Belgenin başlığı
<p>Paragraf
<br>Satır sonu
<hr>
<hr size=?>
<hr width=?>
<hr width=%>
<hr noshade>
Genellikle sayfa boyunca uzanan yatay bir çizgi olarak işlenir.
Kalınlık (piksel olarak)
Genişlik (piksel olarak)
Genişlik Yüzdesi (sayfa genişliğinin yüzdesi olarak)
Düz Çizgi (3B kesme görünümü olmadan)
<!- ​​. . . ->Yorum
<a> . . . </a>Geçerli HTML dosyasını başka bir dosyaya bağlar.
href=Hiper Metin Referansı
<li>Liste
<ol><li>
</ol>
Organize Liste
<ul><li>
</ul>
Düzenlenmemiş Liste
<dl>
<dt><dd>
</dl>
Tanım Listesi
Terim-Tanım
Tanım Listesi sonu
<img src=>Görüntü Kaynağı
<b>Metni kalınlaştırma
<i>Metni italik yapma
<strong>Güçlü Vurgu (genellikle kalın olarak gösterilir)
<em>Vurgu (genellikle italik olarak gösterilir)
<blockquote>Alıntı (genellikle girintili)
<pre>Önceden biçimlendirilmiş metin için kullanılır.
<table>Bir HTML sayfasında tablolar yapmak için kullanılır.
<tbody>Grup tablosu satırları.
<td>Bu, bir tablo içindeki bir veri hücresini temsil eder.
<tr> Tablo içinde bir satır.
<tfoot>Tablo altbilgisi.
<th>Tablo başlık hücresi.
<thead>Tablo başlığı satırı.
<abbr>Abbreviation yani ‘Kısaltma’nın kısaltması.
<address>Genel iletişim bilgileri…
<area>Bir görüntü haritasında alanlar oluşturur.
<article>Bu etiket blog girişlerini, forum gönderilerini vb. içermek için kullanılabilir.
<aside>HTML belgesine bir ses akışı yerleştirmek için kullanılabilir
<base>Bir temel URL ayarlamak için kullanılır
<bdi>Bidirectional isolation (Çift yönlü izolasyon)’un kısaltması. Sağdan sola metin kullanan dillerle çalışmak için kullanışlıdır.
<bdo>Bidirectional Override (Çift Yönlü Geçersiz Kılma) kısaltmasıdır. Metnin mevcut yönünü geçersiz kılmak için bunu kullanılabilir. Sağdan sola metin kullanan diller için kullanışlıdır.
<button>Tıklanabilir düğmeyi belirtir.
<canvas>Bir betik diliyle bağlantılı olarak grafikleri anında oluşturmak için kullanılır.
<caption>Tablo başlığı için kullanılır
<code>Kod örnekleri için kullanılır
<data>Komut dosyası dostu veriler için kullanılır.
<datalist>Önceden tanımlanmış verileri belirtmek için kullanılır
<del>Metni gerçekten silmeden silinmiş olarak işaretleme. Bu genellikle üstü çizili olarak işlenir.
<details>Gizlenebilen veya ortaya çıkarılabilen ek ayrıntılar için kullanılabilir.
<dialog>İletişim kutusu.
<div>Bir bölücü veya bir tür genel kapsayıcı.
<embed>Harici içerik için bir kapsayıcı.
<fieldset>İlgili öğeleri bir formda gruplama, öğeyi çerçeveleme.
<figure>Fotoğraflar veya diyagramlar gibi kendi kendine yeten içeriği tanımlama.
<footer>Ana içeriğin altındaki bir belgenin alt bilgisi.
<form>Kullanıcı girişi için formlar.
<h1>…<h6>Başlık etiketleri.
<header>Genellikle gövdenin ötesine geçen tanıtım içeriği ve düzeni içerir.
<hgroup><h1><h2><h3>, vb. etiketleri birlikte gruplamak için kullanılır. Çok düzeyli başlıklar için kullanışlıdır.
<input>Form giriş öğeleri oluşturmak için çeşitli niteliklerle kullanılır.
<ins>Bir HTML dosyasına eklenen metni belirtmek için kullanışlıdır.
<kbd>Klavye girişi için kullanılır.
<keygen>Güvenlik sertifikası ile kimlik doğrulama için kullanılır.
<label>Formlar gibi arabirim öğelerine etiket atamak için.
<legend>Formların anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanışlıdır.
<link>Dış kaynaklara bağlanmak için kullanılır. Tipik olarak harici bir stil sayfasına atıfta bulunurken görülür. <a> (Anchor) etiketinden farklıdır.
<main>Bu etiketler, bir HTML belgesinin ana içeriğini kapsar
<map>Bir görüntü haritası tanımlarken kullanılır.
<mark>Metni vurgulamak için kullanılır.
<menu>Çeşitli menüler oluşturmak için kullanılır.
<menuitem>Bir menü ile gerçekleştirilebilecek eylemleri belirtir.
<meta>Belge hakkında çeşitli meta bilgileri belirtmek için kullanılır.
<meter>Minimum ve maksimum bilindiğinde bir sayıyı temsil etmek için kullanılır, örneğin %10.
<nav>Bir belge içinde gezinme bölgesi belirtmek için kullanılır.
<noscript>Sayfalarında komut dosyası kullanan herkes için, <noscript> komut dosyası oluşturma desteklenmediğinde oluşturulması gereken içeriği belirtmek için kullanışlıdır.
<object>Nesneleri bir belgeye gömmek için kullanılır.
<optgroup>Nesneleri gruplamak için kullanılır.
<output>Komut dosyası veya form gibi bir eylemin çıktısını görüntüler.
<param>Parametrelerin belgeye gömülü bir nesneye geçirilmesi gerektiğinde kullanılır.
<progress>Komut dosyası gibi bir eylemin ilerlemesini görüntülemek için kullanılır.
<q>Bir kaynaktan alıntı.
<rb>Ruby ek açıklamaları için.
<rp>Ruby ek açıklamaları tarayıcı tarafından desteklenmediğinde görüntülenecek metni belirtmek için.
<rt>Bir Ruby ek açıklamasının metin bileşeni.
<rtc>Ruby Metin Konteyneri.
<s>Artık alakalı, uygulanabilir veya doğru olmayan metni işaretlemek için.
<samp>Belirli bir bilgisayar programından alınan örnek çıktı.
<script>Bir HTML belgesinin içindeki komut dosyaları, komut dosyası etiketleri içine alınır.
<section>Bir web sayfasındaki içeriği bölümlere ayırmanın spesifik olmayan bir yolu.
<select>Belirli bir seçeneği seçmek için <option> ile birlikte kullanılır.
<small>Genellikle küçük baskı için kullanılır.
<span>Özellikle satır içi olmak üzere metne stil uygulamak için kullanışlıdır.
<style>Bir belge içinde stil sayfaları bildirmek için kullanılır.
<sub>Alt simgeyi görüntülemek için kullanılır.
<sup>Üst simgeyi görüntülemek için kullanılır.
<template>Daha sonra kullanılabilecek HTML parçacıklarını bildirir.
<textarea>Çok satırlı metin girişi için.
<time>Bir belge içindeki tarihi/saati belirtir.
<title>Bir HTML belgesinin başlığı.
<var>Bir HTML sayfasının içeriği içindeki bir değişkeni tanımlar.
<video>Videoyu bir HTML sayfasına gömmek için.
<wbr>İsteğe bağlı satır kaydırma.

Basit HTML Kodu Örnekleri

Html kod yazma meraklıları için bazı basit html kodları için örnekler:

  • <a>: Metne bağlantı vermek için kullanılır. Bu etikette, izleyiciyi yönlendirmek isteyeceğiniz bir sayfa veya web sitesi bağlantısını iletebilirsiniz. Hedef bu özniteliğe geçtiği için çok önemli olan “href” özniteliğinden oluşur. Örneğin:
<a href="https://www.google.com">Google</a>
  • <b>: Metni kalınlaştırarak vurgular. Örneğin: “Bu metnin önemli kısmını vurgulayalım” cümlesindeki “önemli” kelimesinin <b> etiketiyle vurgulanması şu şekildedir:
Bu metnin <b>önemli</b> kısmını vurgulayalım.
  • <i>: Metni italik yani eğik yaparak vurgular. Örneğin:
<i>Bu metni italik olarak vurgulayalım.</i>
  • <ul>: Ul etiketi, dosyadaki sırasız listeyi tanımlamak için kullanılır. Web sitesinde madde işaretleri ile sınırları yayınlar. Bu, Liste Öğelerinin yerleştirildiği blok düzeyinde bir öğedir. Örnek:
< ul >
 < li > Madde 1
 < li > Madde 2
< /ul >
  • <img>: HTML dosyalarına herhangi bir resim koymak isterseniz, bunu <img> etiketini kullanarak yapabilirsiniz. Görüntünün yüksekliğini ve genişliğini içindeki diğer özellikleri kullanarak tanımlayabilir ve böylece görüntüyü kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Örnek:
<img src=https://example.com/images.logo.png alt="logo">

İnternet üzerinde çok çeşitli html web sitesi örnekleri görebilirsiniz. Bunun için arama motorunuzda basit aramalar yapmanız yeterli!

İlgilenebilirsin:   Proxy Nedir, Nasıl Kullanılır, Ayarları ve Daha Fazlası

FTC: İçerikte bulunan bağlantılar aracılığıyla ürün/hizmet satın aldığınızda komisyon kazanabiliriz. Komisyonlar editoryal değerlendirmelerimizi etkilemez.