1. Anasayfa
 2. Nedir

Müzakere ve Arabuluculuk Nedir, Farkları Nelerdir?


Çoğu durumda, ihtilaflı taraflar, hızlı ve uygun maliyetli Alternatif Uyuşmazlık Çözümü yöntemlerini kullanarak mahkeme dışı bir çözüm ararlar. Bu yöntemlerden biri arabuluculuktur. Mevcut soruna daha iyi bir çözüm bulmak için arabulucu ve tarafların bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptıkları süreç de destekli müzakere olarak adlandırılır. Aşağıda bu kavramları ve aralarındaki farkları daha detaylı ele alacağız…

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, adından da anlaşılacağı gibi, taraflar arasında uyuşmazlık çözümünün mahkeme dışında gerçekleştiği bir mekanizmadır. Bunlar yasal önlemler ve yasal olmayan önlemler olarak sınıflandırılır.

Müzakere Nedir?

Müzakere , her ikisi için bir kazan-kazan çözümü bularak, karşılıklı bir anlaşmaya varmaya çalışan, çatışma halindeki taraflar arasında ikili diyaloğa dayanan sistematik bir süreci ifade eder . Burada çatışma terimi, kavga, huzursuzluk veya aksama anlamına gelmez, daha çok taraflar arasında çıkarları ve haklarıyla ilgili anlaşmazlığı ifade eder. Ancak, etkili olabilmesi için her iki taraftan da taviz verilmesi gerekir.

Müzakere durumunda, genel ilişkiden ziyade çatışmayla ilgili konuya odaklanılır. Ayrıca, müzakere yoluyla varılan karşılıklı olarak kararlaştırılan anlaşma, bir antlaşma veya sözleşme şeklinde olabilir. Müzakere, ihtilaflı tarafların ilgilendiği bir durumun alternatif sonuçları olduğunda ortaya çıkar, ancak nihai sonuca ilişkin bir anlaşmazlık vardır.

Müzakerenin üç olası sonucu vardır:

 • Kazan-kazan: Her iki tarafın da kazandığı sonuç
 • Kazan-kaybet: Bir tarafın kazanırken diğerinin kaybettiği sonuç
 • Verimsiz ama adil: Tüm öğelerin eşit olarak paylaşıldığı sonuç.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, doğası gereği bağlayıcı olmayan bir endüstriyel uyuşmazlık çözüm sistemidir. Bu yöntemde, ihtilaflı taraflarca, her ikisi için de karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olmak için bağımsız ve tarafsız bir üçüncü taraf çağrılır.

İlgilenebilirsin:   Düz Anlam ve Yan Anlam Nedir, Farkları Nelerdir?

Arabuluculuk sırasında, taraflarca atanan arabulucu, uyuşmazlık konusuna ilişkin iletişimi başlatarak ve birden fazla çözüm sunarak ilgili taraflar arasında anlaşma sağlamaya çalışır. Ayrıca, taraflar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran bir ortam yaratır.

Arabuluculuk şu durumlarda aranır:

 • Taraflar müzakere edilmiş bir sonuç arıyorlar.
 • Taraflar sonucu kontrol etmek isterler.
 • Taraflar, ilişkilerini gelecekte de sürdürmek ve güçlendirmek isterler.
 • Hızlı yerleşim gereklidir.
 • Gizliliğin koruması.

Arabulucu kimdir?

Arabulucu, uyuşmazlık çözümü amacıyla atanmış profesyonel ve deneyimli bir dış taraf anlamına gelir. Bütünlüğe, bağımsızlığa ve tarafsızlığa sahip olmalıdır.

Arabulucunun rolü daha çok taraflara danışmanlık gibidir. Bu, arabulucunun karar verme yetkisinin olmadığı, daha ziyade, tarafların konuyu dinleyerek, çözüm önerileri sunarak, taraflarla iletişim kurarak ve ikna ederek tarafların bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle arabulucunun bu konuda önerdiği çözüm ne olursa olsun, ilgili taraflar için bağlayıcı değildir, yani benimseyip benimsememek kendilerine kalmıştır.

Müzakere ve Arabuluculuk Arasındaki Temel Farklar

Şimdi müzakere ve arabuluculuk arasındaki farklar nelerdir bakalım:

 1. Müzakere, endüstriyel anlaşmazlıkları, tarafların kendi aralarında veya tarafların temsilcileri arasında kendi kendine danışma ve müzakere yoluyla çözme yöntemidir ve burada karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşma aranır. Aksine, arabuluculuk, tartışmayı kolaylaştırmak ve alternatif çözümler önermek, anlaşmaya varmak için bağımsız bir üçüncü tarafın davet edildiği, yasal olmayan bir anlaşmazlık çözümü önlemidir.
 2. Müzakere, tarafsız bir üçüncü kişinin müdahalesini içermese de, arabuluculuk sürecinde, uygun bir alternatif çözüm getirmek için konuyu arabulucuyla tartışmak üzere arabulucu davet edilir veya her iki tarafça rıza gösterilir.
 3. Toplantılar söz konusu olduğunda, çatışan tarafların temsilcileri, çıkarlarını, taleplerini ortaya koymak ve haklarını konuşmak için bir araya gelirler. Arabuluculukta ise arabulucu, ihtilafa düşen taraflarla hem ortak hem de ayrı ayrı görüşür, meseleyi tartışır ve çözüm önerileri getirir.
 4. Müzakere durumunda, çıkarlar ya parti üyelerinin kendileri ya da onlar tarafından atanan temsilciler tarafından temsil edilir. Tersine, arabuluculuk durumunda, bir arabulucu ilgili tarafların çıkarlarını temsil eder.
 5. Müzakerede taraflar, her ikisi için de kabul edilebilir olan olası bir sonucu tartışır ve kararlaştırır, arabuluculukta ise arabulucu sorunları çözmek için bir çözüm önerir, ancak aynı şeyi kabul edip etmemek taraflara bağlıdır.
 6. Bir müzakerede sonuca gelince, sonuç taraflar arasındaki ilişkiye dayanır. Buna karşılık, arabuluculukta sonuç, çatışmanın tarafları tarafından kontrol edilir.
İlgilenebilirsin:   Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT) Nedir, Nasıl Uygulanır?

Müzakere ve arabuluculuk arasındaki benzerlikler ise şunlardır

 • Gönüllü, gayri resmi ve sistematik süreç
 • Düşmanca olmayan yöntem
 • Karşılıklı olarak kabul edilebilir sonuç arama

Özetle, ihtilafa düşen tarafların ihtilaflarını mahkemeye gitmeden çözmek için müzakere ya da arabuluculuk seçeneklerinden herhangi bir “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” yöntemini tercih edebilirler. Yukarıda tartışılan her iki yöntemde de taraflar çıkarlarını ve tercihlerini göz önünde bulundurarak sonucu kontrol edebilirler.

FTC: İçerikte bulunan bağlantılar aracılığıyla ürün/hizmet satın aldığınızda komisyon kazanabiliriz. Komisyonlar editoryal değerlendirmelerimizi etkilemez.